- Loại đáy bằng: loại này cần đi thoát dưới sàn, có thể bớt ống thoát trước hoặc nếu ko thì phải cắt sàn, sau đó chống thấm rồi lắp thoát. Loại bồn tắm này hơi kỳ công nhưng thường rất đẹp. 
- Loại đáy bằng, nhưng chân kiểu như bát phở, tô phở, chúng ta đi thoát bên dưới bồn tắm, loại này cũng rất đẹp. 
- Loại bồn có chân, thường là kiểu hơi classic, loại này thì khi lắp sẽ nhìn thấy phụ kiện thoát bồn, nhưng nếu decor kỹ cũng sẽ rất đẹp. 😅