• Ngày:19 Tháng Năm 2023
  • Tác giả:admin

Công trình dân dụng – Cao Bằng

Tên công trình: Công trình dân dụng

Địa chỉ: Cao Bằng

Năm hoàn thành: 2023

Hạng mục thi công: Cung cấp các sản phẩm bê tông nghệ thuật gồm gạch thông gió, bàn, ghế ngồi, chậu cây, …

Đơn vị thi công: BETONLAB

 

avt - Cao Bằng
avt - Cao Bằng
avt - Cao Bằng
avt - Cao Bằng
avt - Cao Bằng
avt - Cao Bằng
avt - Cao Bằng
avt - Cao Bằng
avt - Cao Bằng
avt - Cao Bằng
avt - Cao Bằng
avt - Cao Bằng
avt - Cao Bằng
avt - Cao Bằng
avt - Cao Bằng
avt - Cao Bằng