• Ngày:25 Tháng Mười Hai 2021
  • Tác giả:admin

Công trình giả gỗ, gỗ PU nhẹ

Công trình làm bằng phào PU giả gỗ tại TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện