• Ngày:8 Tháng Năm 2023
  • Tác giả:admin

DC Hotel – Nha Trang

Hạng mục thi công: Sàn terrazzo, cầu thang terrazzo, bàn bếp, bàn đảo, tường terrazzo, bê tông trang trí, …

Đơn vị thi công: Betonlab

avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt