• Ngày:23 Tháng Ba 2022
  • Tác giả:admin

Dự án Zen Valley Đà Lạt

Zen Valley Đà Lạt

Địa chỉ: 38 Khe Sanh, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Đơn vị thi công: Betonlab

Hạng mục tham gia: Bồn tắm nghệ thuật.

 

ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện