• Ngày:1 Tháng Tư 2022
  • Tác giả:admin

Nhà Hàng Nhật Bản Hashi – Hạ Long

Dự án: Nhà Hàng Nhật Bản Hashi – Hạ Long
Hạng Mục: Đá nhẹ toàn khối
Thiết kế: Công ty thiết kế Vinbox
Đơn vị thi công: Betonlab
Hạng mục thi công: Vữa hiệu ứng JumboCoating ✅
Vì cuộc sống là nhanh hơn, nhẹ hơn, bền hơn, đẹp hơn và rẻ hơn.
Chi tiết sản phẩm: Tại đây.
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện
ảnh đại diện