• Ngày:12 Tháng Năm 2023
  • Tác giả:admin

Zen Valley Dalat Resort

Tên công trình: Zen Valley Dalat Resort

Địa chỉ: 38 Khe Sanh. Phường 10. TP. Đà Lạt

Năm hoàn thành: 2023

Hạng mục thi công: Cung cấp sản phẩm bồn tắm bê tông, lavabo và các sản phẩm bê tông trang trí khác.

Đơn vị thi công: BETONLAB

 

Zen Valley Đà Lạt
Zen Valley Đà Lạt
Zen Valley Đà Lạt
Zen Valley Đà Lạt
Zen Valley Đà Lạt
Zen Valley Đà Lạt
Zen Valley Đà Lạt
Zen Valley Đà Lạt