• Ngày:6 Tháng Hai 2023
  • Tác giả:admin

Nhẹ Kinh Bắc Café

Dự án: Nhẹ Kinh Bắc Café

Địa chỉ: 01 Đường Lê Quang Đạo, Đình Bảng, Từ Sơn, Bac Ninh, Vietnam

Chủ đầu tư: Nhẹ Kinh Bắc

Hạng mục thi công: Sàn bê tông mài, bê tông trang trí, …

Đơn vị thi công: Betonlab

avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt