• Ngày:18 Tháng Một 2024
  • Tác giả:admin

Private Cafe

Địa chỉ: 56 Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Hạng mục thi công: Sàn terrazzo, sàn bê tông mài, bê tông hiệu ứng, cầu thang, đồ bê tông trang trí, …

Đơn vị thi công: BETONLAB

Năm hoàn thành: 2022

AVT - PRIVATE COFFEE
AVT - PRIVATE COFFEE
AVT - PRIVATE COFFEE
AVT - PRIVATE COFFEE
AVT - PRIVATE COFFEE
AVT - PRIVATE COFFEE
AVT - PRIVATE COFFEE
AVT - PRIVATE COFFEE
AVT - PRIVATE COFFEE
AVT - PRIVATE COFFEE
AVT - PRIVATE COFFEE
AVT - PRIVATE COFFEE
AVT - PRIVATE COFFEE
AVT - PRIVATE COFFEE
AVT - PRIVATE COFFEE
AVT - PRIVATE COFFEE