• BÀN BÊ TÔNG (BTL – CT – 019)

  Các dòng sản phẩm Bê tông đúc sẵn như bàn ghế, sỏi ngồi, bàn đảo, bàn bếp, bàn trà sân vườn, bàn ghế quán cafe,… đang là xu hướng trang trí nội ngoại thất được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Vì đây sản phẩm được đúc sẵn nguyên khối và mài nhẵn theo yêu cầu của công trình nên sẽ không tốn nhiều công sức thi công và lắp đặt.

  KÍCH THƯỚC MẪU: 1000 x 650 x 385mm

 • BÀN TRÀ TERRAZZO (BTL – CT – 018)

  Các dòng sản phẩm Bê tông đúc sẵn như bàn ghế, sỏi ngồi, bàn đảo, bàn bếp, bàn trà sân vườn, bàn ghế quán cafe,… đang là xu hướng trang trí nội ngoại thất được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Vì đây sản phẩm được đúc sẵn nguyên khối và mài nhẵn theo yêu cầu của công trình nên sẽ không tốn nhiều công sức thi công và lắp đặt.

 • GHẾ BÊ TÔNG (BTL – CT – 017)

  Các dòng sản phẩm Bê tông đúc sẵn như bàn ghế, sỏi ngồi, bàn đảo, bàn bếp, bàn trà sân vườn, bàn ghế quán cafe,… đang là xu hướng trang trí nội ngoại thất được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Vì đây sản phẩm được đúc sẵn nguyên khối và mài nhẵn theo yêu cầu của công trình nên sẽ không tốn nhiều công sức thi công và lắp đặt.

 • BÀN GHẾ BÊ TÔNG (BTL – CT – 016)

  Các dòng sản phẩm Bê tông đúc sẵn như bàn ghế, sỏi ngồi, bàn đảo, bàn bếp, bàn trà sân vườn, bàn ghế quán cafe,… đang là xu hướng trang trí nội ngoại thất được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Vì đây sản phẩm được đúc sẵn nguyên khối và mài nhẵn theo yêu cầu của công trình nên sẽ không tốn nhiều công sức thi công và lắp đặt.

 • BÀN GHẾ BÊ TÔNG (BTL – CT – 015)

  Các dòng sản phẩm Bê tông đúc sẵn như bàn ghế, sỏi ngồi, bàn đảo, bàn bếp, bàn trà sân vườn, bàn ghế quán cafe,… đang là xu hướng trang trí nội ngoại thất được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Vì đây sản phẩm được đúc sẵn nguyên khối và mài nhẵn theo yêu cầu của công trình nên sẽ không tốn nhiều công sức thi công và lắp đặt.

 • BÀN GHẾ BÊ TÔNG (BTL – CT – 014)

  Các dòng sản phẩm Bê tông đúc sẵn như bàn ghế, sỏi ngồi, bàn đảo, bàn bếp, bàn trà sân vườn, bàn ghế quán cafe,… đang là xu hướng trang trí nội ngoại thất được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Vì đây sản phẩm được đúc sẵn nguyên khối và mài nhẵn theo yêu cầu của công trình nên sẽ không tốn nhiều công sức thi công và lắp đặt.

 • BÀN GHẾ BÊ TÔNG (BTL – CT – 013)

  Các dòng sản phẩm Bê tông đúc sẵn như bàn ghế, sỏi ngồi, bàn đảo, bàn bếp, bàn trà sân vườn, bàn ghế quán cafe,… đang là xu hướng trang trí nội ngoại thất được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Vì đây sản phẩm được đúc sẵn nguyên khối và mài nhẵn theo yêu cầu của công trình nên sẽ không tốn nhiều công sức thi công và lắp đặt.

 • GHẾ TERRAZZO (BTL – CT – 012)

  Các dòng sản phẩm Bê tông đúc sẵn như bàn ghế, sỏi ngồi, bàn đảo, bàn bếp, bàn trà sân vườn, bàn ghế quán cafe,… đang là xu hướng trang trí nội ngoại thất được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Vì đây sản phẩm được đúc sẵn nguyên khối và mài nhẵn theo yêu cầu của công trình nên sẽ không tốn nhiều công sức thi công và lắp đặt.

 • GHẾ TERRAZZO (BTL – CT – 011)

  Các dòng sản phẩm Bê tông đúc sẵn như bàn ghế, sỏi ngồi, bàn đảo, bàn bếp, bàn trà sân vườn, bàn ghế quán cafe,… đang là xu hướng trang trí nội ngoại thất được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Vì đây sản phẩm được đúc sẵn nguyên khối và mài nhẵn theo yêu cầu của công trình nên sẽ không tốn nhiều công sức thi công và lắp đặt.

 • BÀN CAFE TERRAZZO (BTL – CT – 010)

  Các dòng sản phẩm Bê tông đúc sẵn như bàn ghế, sỏi ngồi, bàn đảo, bàn bếp, bàn trà sân vườn, bàn ghế quán cafe,… đang là xu hướng trang trí nội ngoại thất được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Vì đây sản phẩm được đúc sẵn nguyên khối và mài nhẵn theo yêu cầu của công trình nên sẽ không tốn nhiều công sức thi công và lắp đặt.

 • MẪU GHẾ CÔNG VIÊN (BTL – CT – 009)

  Các dòng sản phẩm Bê tông đúc sẵn như bàn ghế, sỏi ngồi, bàn đảo, bàn bếp, bàn trà sân vườn, bàn ghế quán cafe,… đang là xu hướng trang trí nội ngoại thất được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Vì đây sản phẩm được đúc sẵn nguyên khối và mài nhẵn theo yêu cầu của công trình nên sẽ không tốn nhiều công sức thi công và lắp đặt.

 • BÀN BÊ TÔNG MÀI (BTL – CT – 008)

  Các dòng sản phẩm Bê tông đúc sẵn như bàn ghế, sỏi ngồi, bàn đảo, bàn bếp, bàn trà sân vườn, bàn ghế quán cafe,… đang là xu hướng trang trí nội ngoại thất được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Vì đây sản phẩm được đúc sẵn nguyên khối và mài nhẵn theo yêu cầu của công trình nên sẽ không tốn nhiều công sức thi công và lắp đặt.

 • MẪU GHẾ TERRAZZO (BTL – CT – 007)

  Các dòng sản phẩm Bê tông đúc sẵn như bàn ghế, sỏi ngồi, bàn đảo, bàn bếp, bàn trà sân vườn, bàn ghế quán cafe,… đang là xu hướng trang trí nội ngoại thất được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Vì đây sản phẩm được đúc sẵn nguyên khối và mài nhẵn theo yêu cầu của công trình nên sẽ không tốn nhiều công sức thi công và lắp đặt.

 • BỘ BÀN GHẾ TERRAZZO (BTL – CT – 004)

  Các dòng sản phẩm Bê tông đúc sẵn như bàn ghế, bàn đảo, bàn bếp, bàn trà sân vườn, bàn ghế quán cafe,… đang là xu hướng trang trí nội ngoại thất được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Vì đây sản phẩm được đúc sẵn nguyên khối và mài nhẵn theo yêu cầu của công trình nên sẽ không tốn nhiều công sức thi công và lắp đặt.

 • BỘ BÀN GHẾ BÊ TÔNG (BTL – CT – 003)

  Các dòng sản phẩm Bê tông đúc sẵn như bàn ghế, bàn đảo, bàn bếp, bàn trà sân vườn, bàn ghế quán cafe,… đang là xu hướng trang trí nội ngoại thất được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Vì đây sản phẩm được đúc sẵn nguyên khối và mài nhẵn theo yêu cầu của công trình nên sẽ không tốn nhiều công sức thi công và lắp đặt.

 • BỘ BÀN GHẾ BÊ TÔNG (BTL – CT – 002)

  Các dòng sản phẩm Bê tông đúc sẵn như bàn ghế, bàn đảo, bàn bếp, bàn trà sân vườn, bàn ghế quán cafe,… đang là xu hướng trang trí nội ngoại thất được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Vì đây sản phẩm được đúc sẵn nguyên khối và mài nhẵn theo yêu cầu của công trình nên sẽ không tốn nhiều công sức thi công và lắp đặt.

 • BỘ BÀN GHẾ BÊ TÔNG (BTL – CT – 001)

  Các dòng sản phẩm Bê tông đúc sẵn như bàn ghế, bàn đảo, bàn bếp, bàn trà sân vườn, bàn ghế quán cafe,… đang là xu hướng trang trí nội ngoại thất được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Vì đây sản phẩm được đúc sẵn nguyên khối và mài nhẵn theo yêu cầu của công trình nên sẽ không tốn nhiều công sức thi công và lắp đặt.

Showing all 17 items

en_USEnglish