• BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 024

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Environmental friendliness
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Một số mẫu bồn tắm cho Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng, …

  Quote
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 023

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Environmental friendliness
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe
  Quote
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 022

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Environmental friendliness
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe
  Quote
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 021

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Environmental friendliness
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Một số mẫu bồn tắm cho Resort, Khách sạn, …

  Quote
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 020

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Environmental friendliness
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe
  Quote
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 019

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Environmental friendliness
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1580 x 700 x 660mm

  Quote
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 018

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Environmental friendliness
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1750 x 1000 x 650mm

  Quote
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 017

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Environmental friendliness
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1750 x 880 x 630mm

  Quote
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 016

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Environmental friendliness
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1700 x 730 x 600mm

  Quote
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 015

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Environmental friendliness
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1630 x 850 x 640mm

  Quote
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 014

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Environmental friendliness
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1780 x 880 x 520mm

  Quote
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 013

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Environmental friendliness
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1650 x 700 x 590mm

  Quote
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 012

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Environmental friendliness
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1700 x 750 x 660mm

  Quote
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 011

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Environmental friendliness
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1480 x 800 x 530mm

  Quote
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 010

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Environmental friendliness
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1800 x 1000 x 620mm

  Quote
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 009

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Environmental friendliness
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1700 x 720 x 550mm

  Quote
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 008

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Environmental friendliness
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1690 x 750 x 880mm

  Quote
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 007

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Environmental friendliness
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1700 x 800 x 530mm

  Quote

Showing 1–18 of 24 items

en_USEnglish