• LAVABO ĐẶT BÀN (BTL – LV – 028)

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Tính linh hoạt trong thiết kế
  3. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  4. Environmental friendliness
  5. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  KÍCH THƯỚC MẪU: D350mm

 • LAVABO ĐẶT BÀN (BTL – LV – 027)

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Tính linh hoạt trong thiết kế
  3. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  4. Environmental friendliness
  5. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  KÍCH THƯỚC MẪU: 590 x 395 x 120mm

 • LAVABO ĐẶT BÀN (BTL – LV – 026)

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Tính linh hoạt trong thiết kế
  3. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  4. Environmental friendliness
  5. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  KÍCH THƯỚC MẪU: D400mm

 • LAVABO ĐẶT BÀN (BTL – LV – 025)

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Tính linh hoạt trong thiết kế
  3. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  4. Environmental friendliness
  5. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  KÍCH THƯỚC MẪU: D425mm

 • LAVABO TREO TƯỜNG (BTL – LV – 024)

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Tính linh hoạt trong thiết kế
  3. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  4. Environmental friendliness
  5. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  KÍCH THƯỚC MẪU: 625 x 325 x 130mm

 • LAVABO TRỤ TRÒN (BTL – LV – 023)

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Tính linh hoạt trong thiết kế
  3. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  4. Environmental friendliness
  5. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  KÍCH THƯỚC MẪU: 900 x 360mm

 • LAVABO DƯƠNG (BTL – LV – 022)

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Tính linh hoạt trong thiết kế
  3. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  4. Environmental friendliness
  5. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  KÍCH THƯỚC MẪU: 640 x 390 x 110mm

 • LAVABO DƯƠNG (BTL – LV – 021)

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Tính linh hoạt trong thiết kế
  3. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  4. Environmental friendliness
  5. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  KÍCH THƯỚC MẪU: 395 x 395 x 125mm

 • LAVABO TREO TƯỜNG (BTL – LV – 020)

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Tính linh hoạt trong thiết kế
  3. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  4. Environmental friendliness
  5. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe
 • LAVABO ĐẶT BÀN (BTL – LV – 019)

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Tính linh hoạt trong thiết kế
  3. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  4. Environmental friendliness
  5. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe
 • LAVABO ĐẶT BÀN (BTL – LV – 018)

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Tính linh hoạt trong thiết kế
  3. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  4. Environmental friendliness
  5. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe
 • LAVABO ĐẶT BÀN (BTL – LV – 017)

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Tính linh hoạt trong thiết kế
  3. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  4. Environmental friendliness
  5. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe
 • LAVABO TREO TƯỜNG (BTL – LV – 016)

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Tính linh hoạt trong thiết kế
  3. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  4. Environmental friendliness
  5. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe
 • LAVABO TREO TƯỜNG (BTL – LV – 015)

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Tính linh hoạt trong thiết kế
  3. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  4. Environmental friendliness
  5. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe
 • LAVABO TREO TƯỜNG (BTL – LV – 014)

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Tính linh hoạt trong thiết kế
  3. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  4. Environmental friendliness
  5. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe
 • LAVABO TRÒN (BTL – LV – 013)

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Tính linh hoạt trong thiết kế
  3. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  4. Environmental friendliness
  5. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe
 • LAVABO ĐÔI (BTL – LV – 012)

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Tính linh hoạt trong thiết kế
  3. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  4. Environmental friendliness
  5. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1970 x 550 x 150mm

 • LAVABO ĐẶT BÀN (BTL – LV – 011)

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Tính linh hoạt trong thiết kế
  3. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  4. Environmental friendliness
  5. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

Showing 1–18 of 28 items

en_USEnglish