• MẪU BẬC TAM CẤP (BTL – CS – 008)

  Bậc tam cấp là một trong số những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất của Bê tông mài. Đây là một loại bê tông được xử lý bằng cách sử dụng các công cụ mài và đánh bóng để tạo ra bề mặt mịn và đẹp mắt. Quá trình mài này thường được thực hiện sau khi bê tông đã được đổ và cứng chắc, nhằm cải thiện về mặt thẩm mỹ, chất lượng và tính năng của bề mặt.

 • BẬC TAM CẤP (BTL – CS – 007)

  Bậc tam cấp là một trong số những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất của Bê tông mài. Đây là một loại bê tông được xử lý bằng cách sử dụng các công cụ mài và đánh bóng để tạo ra bề mặt mịn và đẹp mắt. Quá trình mài này thường được thực hiện sau khi bê tông đã được đổ và cứng chắc, nhằm cải thiện về mặt thẩm mỹ, chất lượng và tính năng của bề mặt.

 • BẬC TAM CẤP (BTL – CS – 006)

  Bậc tam cấp là một trong số những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất của Bê tông mài. Đây là một loại bê tông được xử lý bằng cách sử dụng các công cụ mài và đánh bóng để tạo ra bề mặt mịn và đẹp mắt. Quá trình mài này thường được thực hiện sau khi bê tông đã được đổ và cứng chắc, nhằm cải thiện về mặt thẩm mỹ, chất lượng và tính năng của bề mặt.

 • BẬC TAM CẤP (BTL – CS – 005)

  Bậc tam cấp là một trong số những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất của Bê tông mài. Đây là một loại bê tông được xử lý bằng cách sử dụng các công cụ mài và đánh bóng để tạo ra bề mặt mịn và đẹp mắt. Quá trình mài này thường được thực hiện sau khi bê tông đã được đổ và cứng chắc, nhằm cải thiện về mặt thẩm mỹ, chất lượng và tính năng của bề mặt.

Hiển thị tất cả 4 mục

viVietnamese