• BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 024

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Thân thiện với môi trường
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Một số mẫu bồn tắm cho Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng, …

 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 023

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Thân thiện với môi trường
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 022

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Thân thiện với môi trường
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 021

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Thân thiện với môi trường
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Một số mẫu bồn tắm cho Resort, Khách sạn, …

 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 020

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Thân thiện với môi trường
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe
 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 019

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Thân thiện với môi trường
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1580 x 700 x 660mm

 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 018

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Thân thiện với môi trường
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1750 x 1000 x 650mm

 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 017

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Thân thiện với môi trường
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1750 x 880 x 630mm

 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 016

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Thân thiện với môi trường
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1700 x 730 x 600mm

 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 015

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Thân thiện với môi trường
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1630 x 850 x 640mm

 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 014

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Thân thiện với môi trường
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1780 x 880 x 520mm

 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 013

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Thân thiện với môi trường
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1650 x 700 x 590mm

 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 012

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Thân thiện với môi trường
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1700 x 750 x 660mm

 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 011

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Thân thiện với môi trường
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1480 x 800 x 530mm

 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 010

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Thân thiện với môi trường
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1800 x 1000 x 620mm

 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 009

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Thân thiện với môi trường
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1700 x 720 x 550mm

 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 008

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Thân thiện với môi trường
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1690 x 750 x 880mm

 • BỒN TẮM BÊ TÔNG BTL – BT – 007

  1. Vật liệu chịu lực tốt
  2. Khả năng giữ nhiệt tốt
  3. Tính linh hoạt trong thiết kế
  4. Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ
  5. Thân thiện với môi trường
  6. Vật liệu thiên nhiên bảo vệ sức khỏe

  Kích thước mẫu: 1700 x 800 x 530mm

Hiển thị tất cả 1 mục

viVietnamese